Extéria zajišťuje BOZP a PO pro:

Školství
Školství
Zdravotnictví
Zdravotnictví
Soukromé firmy
Soukromé firmy
Státní správu
Státní správu
OSVČ
OSVČ

Olomouc BOZP - o firmě Extéria

Jste podnikatel avlastníte společnost s ručením omezením? Případně jinou společnost, pro niž ze zákona vyplývá povinnost na zajištění bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO? Potom jsme tu my, firma Extéria s.r.o., přímo pro vás.
Jsme jednou z největších společností na našem trhu, která se bezpečností práce BOZP a požární ochranou PO zabývá. Pobočku Extéria v současné době naleznete v každém krajském městě, přičemž jejich počet po celé České republice neustále roste. Mezi naše klienty spadá mimo řady soukromých subjektů i mnoho státních institucí, jako jsou například základní a mateřské školy či obecní, městské i krajské úřady. Díky naší pečlivé a zodpovědné práci se můžeme pochlubit 100% kladnými referencemi, které při počtu našich klientů – více než 4 700 – nejsou náhodou. Svěřujete se do rukou profesionálů, kteří mají v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany dlouholeté zkušenosti.

 

Extéria s.r.o.

Naše firma Extéria s.r.o. se zabývá zajištěním BOZP a PO pro zaměstnavatele, jimž tato povinnost vyplývá z platné legislativy. Jedná se zejména o právnické osoby – společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti – avšak často musíte bezpečnost práce dodržovat i jako zaměstnavatel OSVČ. My vámnabízíme komplexní zajištění veškerých povinností s tím spojených, a to včetně zajištění platné dokumentace i školení všech vašich zaměstnanců. Posoudíme požární nebezpečí, nabídneme vám poradenství ohledně BOZP a PO spolu se zhodnocením požárního nebezpečí, revizí elektroinstalace a také prodejem potřebného vybavení – hasicích přístrojů, výstražného značení a dalších.

 

Extéria ochrání Vaše podnikání - nejen v Olomouci

Důležitou složkou naší činnosti je také zastupování klientů při kontrolách Inspektorátu práce, hasičského záchranného sboru či krajské hygienické stanice. Tuto službu nabízíme jako jedni z mála v České republice a garantujeme vám, že pokud dojde ke kontrole vaší společnosti jednou z institucí státního dozoru, jako firma Extéria s.r.o. za vás vše vyřídíme, a to se 100% úspěšností. Nejenže projdete kontrolou bez ztráty kytičky, navíc ušetříte mnoho cenného času, který byste jinak museli strávit složitým papírováním. Veškerou dokumentaci vám navíc v následujících letech dle platné legislativy zdarma aktualizujeme.
Samozřejmostí je poskytnutí pravidelných kontrol nanečisto a servisu po celou dobu spolupráce. Servis zahrnuje konzultaci i prohlídku pracoviště, upozornění na případné nedostatky a také návrhy, jak je odstranit. Veškeré termíny jsou zaneseny do našeho centrálního registru, tudíž se nemusíte obávat, že byste promeškali termín další revize.
Že jsou bezpečnost práce a požární ochrana opravdu naší specializací potvrzuje i fakt, že se snažíme být o krok napřed před legislativou. Naši pracovníci pracují na trvalý pracovní poměr, v případě revizní činnosti i na vedlejší pracovní poměr. Odborníci Extéria znají všechny související předpisy a vyhlášky, díky čemuž mohou vždy odvádět svou práci na 110 procent. Pravidelně se také účastníme vzdělávacích seminářů a školení, které jsou pořádány Inspektorátem práce.

 

Olomouc BOZP - pobočka Extéria

Všechny tyto služby garantované mnoha spokojenými zákazníky a lety praxe vám navíc nabídneme za bezkonkurenční cenu, kterou s časem nezvyšujeme, a která zahrnuje poskytování našich služeb u všech vašich poboček. A pokud si snad myslíte, že naše služby nepotřebujete, zamyslete se dobře, máte-li bezpečnost práce BOZP i požární ochranu řádně zajištěnou, aby vás nepřekvapila případná neohlášená kontrola. Pokuta se totiž může vyšplhat do milionů korun, a tím to pouze začíná…